Uitleenreglement

Op deze pagina kunnen de uitleenvoorwaarden, procedures, openingsuren, kosten... worden vermeld.
Deze pagina kan worden ingevuld met HTML tekst, afbeeldingen en links naar externe documenten via Instellingen > Publiek gedeelte > Infopagina's

On this page the lending conditions, procedures, opening hours, costs... can be stated. This page can be filled in with HTML text, images and links to external documents via Settings > Interface > Regulations