Search the library

Asser-serie 7-II -   Huur : Bijzondere overeenkomsten
+

Asser-serie 7-II - Huur : Bijzondere overeenkomsten

Rossel, H.J. ID 000298


Publisher
Wolters Kluwer
Year
2017
Edition
10
Collation
680 p.
ISBN
9789013145137  
 
 
Series
Asser-serie
Genre
Rechten
 
 
Het huurrecht in Nederland is een complex rechtsgebied, voortdurend in ontwikkeling en met de nodige valkuilen. Deze uitgave biedt u een grondig en actueel overzicht van alle facetten van het huurrecht en systematische verdieping. Deze geheel herschreven tiende druk werpt waar nodig een kritisch licht op wetgeving, rechtspraak en literatuur. Van het dynamische huurprijzenrecht woonruimte tot nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Het huurrecht in Nederland is volop in beweging. Als jurist wilt u daarom beschikken over een actueel en diepgravend overzicht van het Nederlandse huurrecht. In Asser-deel 7-II Huur vindt u een systematische behandeling van alle facetten van het Nederlandse huurrecht. Het schept orde in dit complexe rechtsgebied, met volop aandacht voor vragen van wetsuitleg binnen de verschillende huurregimes. Deze tiende druk is geheel herschreven. Overzicht en verdieping Asser-deel 7-II Huur is systematisch en compleet in de behandeling van het huurrecht, belicht de talloze rechtsvragen binnen dit rechtsgebied en is daarmee van groot belang voor de rechtspraktijk. Daarnaast biedt de uitgave theoretische verdieping. De auteurs volstaan niet met een beschrijving, maar maken keuzes en schuwen discussie met literatuur en rechtspraak niet. Actualiteit Door de dynamiek van het Nederlandse huurrecht is een actueel overzicht ervan onontbeerlijk voor u als professional of wetenschapper. De auteurs kiezen er bewust voor het huurrecht anno 2017 centraal te stellen. De uitgave biedt daarom geen uitgebreide behandeling van de historische ontwikkeling van het huurrecht vóór 2003, maar belicht vraagstukken en ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de hedendaagse rechtspraktijk. Nieuw in deze uitgave: # huurprijzenrecht woonruimte # recente wetswijzigingen (waaronder tijdelijke verhuur van woonruimte) # actuele uitlegkwesties in rechtspraak en literatuur